Umeå Skaparpris är ett pris,
men även en fest!

En fest där vi trycker in musiker, författare, filmare, spelutvecklare, designers och annat löst folk.
Och skakar om.

En fest där man får se vad andra har skapat.
Och inspireras.

En fest där man får träffa andra som skapar.
Och dunka rygg.

En fest där de som gjort något speciellt prisas.
Prisas på grund av kreativitet, utförande och upplevelse, inte ekonomiskt resultat eller spridning.

En fest där vi delar ut stipendier till skapare.
För att de ska skapa mer.

Det är Umeå Skaparpris.Läs om
Vinnarna 2014Skaparprisfesten framflyttat.
Vi har av olika anledningar tvingats skjuta på kalasendet, men snart kommer vi ändå kunna presentera årets alla vinnare!